Influence of lycopene administration on neopterin, myeloperoxidase and gamma glutamyl transferase in diabetic rats


Creative Commons License

Kömüroğlü A. U., Yur F., Ekin İ. H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.6, pp.4285-4292, 2018 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 6
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Page Numbers: pp.4285-4292
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the influence of lycopene administration on serum Neopterin (NEO), Myeleperoxidase (MPO) and Gamma glutamil tramsferase (GGT) activity in rats with experimentally induced diabetes. Male Wistar-Albino rats aged 7-8 weeks and weighing 250-300 gr were used in the study. Rats were randomly allocated to four groups as control, lycopene, diabetes and diabetes -lycopene with 7 rats in each. 45 mg/kg streptozotocin (STZ) prepared in cold citrate buffer was applied via intraperitoneal route in order to induce experimental diabetes. Lycopene was prepared in corn oil and administered via peroral route through gavage in the dose of 10 mg/kg daily in lycopene and DL groups. Blood samples were taken into serum tubes from the hearts of the rats under general anesthesia at the end of 28 days of test period. Blood samples were centrifuged and serum was obtained. Neopterin, MPO and GGT activities were determined in serum samples. The lowest neopterin level was detected in control group (p<0.001). The highest neopterin level was obtained in diabetes group, neopterin level of lycopene group was lower than that of diabetes group however a statistically significant difefrence was not detected. Neopterin level of DL group was found lower than that of diabetes and lycopene groups and this decrease was statistically significant (p<0.001). MPO level was found the lowest in diabetes group compared to other groups (p<0.001). MPO level of control group was found statistically significantly higher than that of lycopene and DL group (p<0.001). No statistically significant difference was observed between groups with regard to CRP levels. GGT activity was the highest in diabetes group and the lowest in DL group (p<0.001). In conclusion, inflammation markers, neopterin and GGT were low in the groups which received lycopene. These findings suggest that lycopene may be useful for prevention of the complications of diabetes and related inflammation.

Bu çalışmada, deneysel diyabet oluşturulmuş ratlarda, likopen uygulamasının serum neopterin, CRP, MPO ve GGT aktivitesinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 250-300 gr ağırlığında ve 7-8 haftalık erkek Wistar-Albino ratlar kullanılmıştır. Ratlar rastgele seçilerek her bir grupta 7 rat olacak şekilde, kontrol, likopen, diyabet ve DL grupları olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Deneysel diyabet oluşturmak için 45 mg/kg düzeyinde soğuk sitrat tamponunda çözdürülmüş streptozotosin (STZ) intraperitoneal yolla uygulanmıştır. Likopen ise mısır özü yağında çözdürülerek 10 mg/kg/gün olarak likopen ve DL gruplarına gavaj ile agız yoluyla uygulanmıştır. 28 günlük deneme süresinin sonunda anaztezi altında ratların kalplerinden serum tüplerine kan örnekleri alınmış ve santrüfüj edilerek serumları elde edilmiştir. Serum örneklerinden, neopterin, CRP, MPO ve GGT aktiviteleri tayin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, en düşük neopterin seviyesi kontrol grubunda elde edilmiştir (p<0.001). En yüksek neopterin seviyesi diyabet grubunda elde edilirken likopen grubunun neopterin seviyesi diyabet grubundan düşük bulunmuş ancak istatistik olarak bir fark tespit edilmemiştir. DL grubunun neopterin seviyesi diyabet ve likopen gruplarından düşük tespit edilirken bu düşüklük istatistik olarak analamlı bulunmuştur (p<0.001). MPO değeri diyabet grubunda diğer gruplara oranla en düşük gözlenmiştir (p<0.001). Kontrol grubu MPO değeri, likopen ve DL grubuda göre istatistik olarak yüksek tespit edilmiştir (p<0.001). CRP seviyesi bakımından bütün gruplar arasında istatistik bir fark gözlenmemiştir. GGT aktivitesi gruplar arası karşılaştırmada en yüksek olan grup diyabet grubu olarak belirlenmiş ve en düşük olan GGT aktivitesi DL grubunda gözlenmiştir (p<0.001). Sonuç olarak, inflamasyon markırı olan neopterin ve GGT’nin likopen verilen gruplarda düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca likopenin diyabetin komplikasyonları ve buna bağlı inflamasyonun önlenmesinde yararlı olabileceği kanaatine varılmıştır.