Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)


Tunçtürk R., Kulaz H., Tunçtürk M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.29, no.2, pp.475-483, 2019 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.475-483
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out for determination effects of sowing time and phosphorus applications on several yield and quality components of Camelina sativa (L.) Crantz during 2014-2015 years in Van/Turkey ecological conditions. The factorial experiment was designed based on split plot with two factors including (A) sowing times (7-10 April, 22-25 April and 7-10 May) and (B) phosphorus fertilization (0, 40 and 80 kg ha-1 P2O5) in three replicates. Several yield and quality parameters such as plant height, first capsule height, number of branches, number of capsules, number of seeds in each capsule, thousand seed weight, seed yield, oil content as well as yield were measured. Results showed that sowing times had significant effects on all parameters except for seed numbers per capsule and oil contents (P<0.05). The most values for first capsule height (28.86 cm) and thousand seeds weight (0.94 gr) observed at 7-10 April sowing time, while the highest amounts of number of branches (12.48 branch plant-1), number of capsule (130.33 capsule plant-1), seed yield (1128.6 kg ha-1) and oil yield (328.0 kg ha-1) were obtained at 22-25 April and 7-10 May. On the other hand, the effects of phosphorus application was statistically significant (P<0.05) on first capsule height, number of branches, number of capsules and thousand seeds weight. The most value for first capsule height (28.56 cm) was determined using 40 kg ha-1 P2O5 application, while the highest number of branches (12.41 branch plant-1), number of capsules (142.85 capsule plant-1) and thousand seeds weight (0.95 gr) were observed by using 80 kg ha-1 P2O5.

Bu c¸alıs¸ma, Camelina sativa (L.) Crantz’ nın bazı verim ve kalite o¨zellikleri u¨zerine ekim zamanı ve fosfor uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla Van ekolojik kos¸ullarında 2014-2015 yıllarında yu¨ru¨tu¨lmu¨s¸tu¨r. Deneme, Bo¨lu¨nmu¨s¸ Parseller Deneme Deseni’ ne go¨re fakto¨riyel du¨zende 3 tekrarlamalı olarak kurulmus¸tur. Deneme fakto¨rleri, (A) ekim zamanları (7-10 Nisan, 22-25 Nisan ve 7-10 Mayıs) ve (B) fosfor dozları (0, 40 ve 80 kg/ha P2O5). Bu c¸alıs¸mada, bitki boyu, ilk kapsu¨l yu¨ksekligˆi, dal sayısı, kapsu¨l sayısı, kapsu¨lde tohum sayısı, bin tohum agˆırlıgˆı, tohum verimi, yagˆ oranı ve yagˆ verimi gibi o¨zellikler incelenmis¸tir. Sonuc¸lar, ekim zamanlarının kapsu¨lde tohum sayısı ve yagˆ oranı (P<0.05) haric¸ digˆer incelenen tu¨m parametreler u¨zerindeki etkisinin istatistiksel olarak o¨nemli bulundugˆunu go¨stermis¸tir. I·lk kapsu¨l yu¨ksekligˆi (28.86 cm) ve bin tohum agˆırlıgˆı (0.94 g) gibi o¨zelliklerde en yu¨ksek degˆerler 7-10 Nisan ekim zamanından elde edilirken, en yu¨ksek dal sayısı (12.48 adet), kapsu¨l sayısı (130.33 adet), tohum verimi (1128.6 kg/ha) ve yagˆ verimi (328.0 kg/ha) 22-25 Nisan ve 7-10 Mayıs ekim zamanlarından elde edilmis¸tir. Digˆer taraftan, ilk kapsu¨l yu¨ksekligˆi, dal sayısı, kapsu¨l sayısı ve bin tane agˆırlıgˆı u¨zerinde fosfor uygulamalarının etkisi istatistiksel olarak o¨nemli (P<0.05) bulunmus¸tur. En yu¨ksek ilk kapsu¨l yu¨ksekligˆi (28.56 cm) 40 kg/ha P2O5 dozundan elde edilirken, en yu¨ksek dal sayısı (12.41 adet), kapsu¨l sayısı (142.85 adet) ve bin tohum agˆırlıgˆı (0.95 g) 80 kg/ha P2O5 dozunun kullanılmasıyla elde edilmis¸tir.