DUTIES AND AUTHORITIES OF PRIVATE SECURITY TRAINING PROCESS IN TURKİYE


Creative Commons License

Çiçek Ç., Kandeğer B.

Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, vol.9, no.28, pp.56-68, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

lar

  • Çağımızda neredeyse her alanda güvenlik temelli kaygıların var olduğu bilinen bir gerçektir. Güvenlik temelikaygılar ile birlikte güvenliği sağlamada görevli birimlerde bu değişim ve gelişimden etkilenmiştir. Geniş bir alanda kamu güvenliğini sağlamanın zorluğu ve duyulan ihtiyaç çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında özel güvenlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de iç güvenliği sağlamakla görevli genel kolluğun yanında kamu güvenliğini tamamlayıcı bir unsur olarak özel güvenlik görevlileri de hizmet vermektedir. Önleyici kolluk hizmetleri ile kısmen adli kolluk hizmetleri görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin, başta kamu güvenliği olmak üzere, bireysel ve toplumsal güvenliğe önemli katkıları vardır. Çalışmada nitel araştırma teknikleri yöntemi kullanılarak, Türkiye’de özel güvenlik personeli olmak isteyenlerin eğitim süreci, özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri incelenmiştir. Çalışmada; özel güvenlik personeli olma sürecinde üç farklı yol bulunduğu, bu farklılıkların nitelik bakımından değişiklik gösterebileceği ve özel güvenlik personeline yetki veren mevzuatta hukuki boşlukların bulunduğu, yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.kaygılar ile birlikte güvenliği sağlamada görevli birimlerde bu değişim ve gelişimden etkilenmiştir. Geniş bir alanda kamu güvenliğini sağlamanın zorluğu ve duyulan ihtiyaç çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında özel güvenlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de iç güvenliği sağlamakla görevli genel kolluğun yanında kamu güvenliğini tamamlayıcı bir unsur olarak özel güvenlik görevlileri de hizmet vermektedir. Önleyici kolluk hizmetleri ile kısmen adli kolluk hizmetleri görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin, başta kamu güvenliği olmak üzere, bireysel ve toplumsal güvenliğe önemli katkıları vardır. Çalışmada nitel araştırma teknikleri yöntemi kullanılarak, Türkiye’de özel güvenlik personeli olmak isteyenlerin eğitim süreci, özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri incelenmiştir. Çalışmada; özel güvenlik personeli olma sürecinde üç farklı yol bulunduğu, bu farklılıkların nitelik bakımından değişiklik gösterebileceği ve özel güvenlik personeline yetki veren mevzuatta hukuki boşlukların bulunduğu, yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.ar