The Effect of Increasing Ethanol in Fuel in Gasoline Engines on Performance and Emissions


Yakın A.

MAS JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, vol.7, no.4, pp.903-909, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fossil fuels cause both greenhouse gases and global warming due to the harmful emissions they contain. Global warming causes climate changes, melting of glaciers, increase in water level in the oceans, and increase in water levels cause many settlements to be flooded. Therefore, additives that reduce performance and emissions are added to the fuels used in internal combustion engines.In this study, mixed fuels called EB10, EB20, EB30 were obtained by increasing the amount of ethanol added to the gasoline fuel at certain rates. Compared to gasoline fuel, harmful exhaust emissions, CO emissions decreased by 11.89%, decreased by 8.44% and increased by 5.64%, respectively. In HC emission, on the other hand, 2.60% decrease, 5.94% decrease, 3.69% increase, CO2 emission, 3.95% increase, 3.50% increase, 1.99% decrease occurred. Engine torques of EB10, EB20, EB30 blended fuels increased by 1.05%, 080%, 3.11%, respectively, while engine powers decreased by 2.23%, increased by 0.21% and increased by 3.75%, respectively.

Fosil kökenli yakıtlar yapısında bulundurduğu zararlı emisyonlardan dolayı hem sera gazlarına hem de küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Küresel ısınma iklim değişikliklerine, buzulların erimesine, okyanuslardaki su seviyesinin artmasına, su seviyelerinin artması birçok yerleşim yerinin sular altında kalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtlara performans ve emisyonları azaltıcı katıklar katılmaktadır. Bu çalışmada benzin yakıtı içerisine belli oranlarda katılan etanol miktarının arttırılmasıyla, EB10, EB20, EB30 olarak adlandırılan karışım yakıtlar elde edilmiştir. Benzin yakıtıyla kıyaslandığında zararlı egzoz emisyonları sırasıyla, CO emisyonu, %11,89 azalma, %8.44 azalma, %5.64 artma meydana geldi. HC emisyonunda ise, %2.60 azalma, %5.94 azalma, % 3.69 artma, CO2 emisyonu, %3.95artma, %3.50 artma, %1.99 azalma meydana gelmiştir. EB10, EB20, EB30 karışım yakıtların motor momentleri sırasıyla, %1.05, %080, %3.11 artarken, motor güçleri ise sırasıyla %2.23 azalma, %0.21 artma, %3.75 artma meydana gelmiştir.