ALBERT CAMUS’S "LETTERS TO A GERMAN FRIEND" IN THE BOOK OF TIME AND PLACE


Creative Commons License

Solmaz M.

www.jasstudies.com, vol.2, no.26, pp.257-267, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 26
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.9761/jasss2209
  • Journal Name: www.jasstudies.com
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.257-267
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 Abstract

Letters to a German Friend has the characteristics of an open letter for symbolic values of the French. In letters, europeannes consciousness is told upon the French in all. The philosophy of the author in these letters is not only pon patriotism but also includes the sense of justice. In this work, bycomparing two types of personality of a nation trying to master the world with the discourse of master race during the years of the second world war and another nation trying to preserve its independence, the question how must be a real citizenship and wich things should be included by social morality properties are scrutinized. This work shows how can a normal person can change when it comes to motherland and for an honorable life, how can he take the risk of everytthing including death. It gives the sense of a person’s taking the responsibility or evading the responsibility may change under circunstances by exemplifying from his life. It is observed that the basis of the present day European Union are tried to be composed by authors like Camus. It is possible to see that Camus, a rare person who never makes a choice without thinking on it for a long time and when he makes a choice sticks to it in his life, acts according to this word. In this work of his, he handles basic humanitarian feelings like mercy, weakness, goodness, evil, hatred, sympathy smoothly. It demonstrates that ‘Hangman’ and ‘victim’ dilemma which are two sides of a humanbeing take out of a human’s life philosophy and that time and extension conditions force humanbeing to choose one of these two concepts. It tells his friend that the French could not be organized as they were cought unprepared for the war and were invaded, however with a conscious recovery, everything could be reversed.

Key Words: Friend, War, Home, Victory, Defeat

Özet

Bir Alman Dosta Mektuplar, Fransızların sembolik değerleri için açık bir mektup niteliğindedir. Mektuplarda, Fransızlar üzerinden topyekûn Avrupalılık bilinci anlatılmaya çalışılır. Yazarın bu mektuplardaki felsefesi sadece vatanseverlik üzerine değil adalet duygusunu da kapsayacak şekildedir. Bu yapıtta, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, üstün ırk söylemiyle, dünyayı egemenliği altına almaya çalışan bir ulusla bağımsızlığını korumaya çalışan bir başka ulusun iki kişiliği karşı karşıya getirilerek, gerçek yurttaşlığın nasıl olması ve toplumsal ahlakın özelliklerinin neleri kapsaması gerektiği irdelenir. Eserde, normal bir insanın vatanı söz konusu olduğu zaman nasıl değişebileceğini ve onurlu yaşamı için ölüm dâhil her şeyi göze alabileceğini gösterir. İnsanın sorumluluk alma ya da ondan kaçma duygusunun olaylar karşısında değişebileceğini kendi hayatından örneklendirerek verir. Günümüzdeki Avrupa Birliği temellerinin o dönemde, Camus gibi, bazı yazarlar tarafından oluşturulmaya çalışıldığı gözlenir. Yaşamında, uzun süre düşünmeden seçimini yapmayan, bir kez seçince de buna bağlı kalan ender insanlardan olan Camus’nün, bu söze uygun hareket ettiğini bu eserde de görmek mümkündür. Bu yapıtında, insana özgü olan acıma, güçsüzlük, iyilik, kötülük, nefret, sevgi gibi temel insani duyguları güzel bir şekilde işler. İnsanın iki yönü olan ‘kurban’ ve ‘cellât’ ikilemini, insanın yaşam felsefesinden aldığını, zaman ve uzam koşullarının insanı bu iki kavramdan birini seçmeye zorladığını gösterir. Fransızların, savaşa hazırlıksız yakalandığı için örgütlenemediğini ve işgale uğradığını, ancak bilinçli bir toparlanma ile her şeyin tersine döndürülebileceğini Alman dostuna anlatmaya çalışır.

Anahtar Kelimeler: Dost, Savaş, Vatan, Zafer, Yenilgi