Fijital (Phygital) Pazarlama


Creative Commons License

Çelik Z.

Dijitalleşen Dünyada Pazarlama, Dr. Mehmet Sağlam, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.297-317, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Nobel Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.297-317
  • Editörler: Dr. Mehmet Sağlam, Editör

Özet

Bilgisayarın ve internetin ortaya çıkması aynı zamanda bilgisayar donanımlarındaki ve internet kullanımına ilişkin Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 ve Web 4.0 gibi teknolojik gelişmeler ile birlikte geçmişten günümüze pazarlama dünyasında bir dijital dönüşüm görülmektedir. Günümüzde dijital pazarlama uygulamaları fiziksel ortamlara uyarlanarak yeni bir boyutta değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirmeye alınan bu yeni boyutun adı fijitaldir. Fijital, fiziksel ve dijital dünya bağlantılarının birleşmesidir.

Fijital pazarlama yöntemlerinin kullanımı, çok kanallı pazarlamaya karşılık fiziksel ve dijital kanalların eşgüdümünü içermektedir. İşletmeler fiziksel ile dijital (veya sanal) dünyanın kesişen bir bağlantısı olarak fijital pazarlama stratejileri geliştirmektedir. Örneğin, fijital perakendecilikte fiziksel ve dijital kanalların kullanımının entegre edilmesi ile tüketicilere fijital deneyimler sunulmaktadır. Fijital perakendecilikte tüketicilere sunulan fijital deneyimler sanal raflar, karekod, mobil ödeme, dokunmatik ekran gibi bazı teknolojik uygulamaların kullanılması sayesinde olmaktadır. Böylece, tüketici fiziksel (gerçek) dünyadaki ve sanal (dijital) ortamlardaki deneyimler arasında köprüler kurarak marka, ürün ve mağaza ile bir etkileşim içinde olmaktadır. Bu doğrultuda fijital deneyiminin amacı, pazarlama iletişimi ekosisteminin fiziksel ve dijital alanını bütünleştirmek ve marka ile tüketici arasında bir ilişki kurmaktır. Buna göre geleneksel (çevrimdışı) ve modern (çevrimiçi) pazarlama yöntemlerinin birlikte kullanımı, pazarlama karması bileşenlerine yönelik fijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için önemlidir.

Kitabın bu bölümünün amacı, fijital pazarlama kavramına, pazarlama dünyasında fijital dönüşüme ve sektörel bazda fijital pazarlama uygulamalarına açıklık getirmektir.