İNSAN KEMİKLERİNDEN ESER ELEMENT ANALİZİYLE PALEODİYETİN BELİRLENMESİ: VAN KALESİ HÖYÜĞÜ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Tüfekçioğlu T., Özbulut Z., Akbaş E.

Karadeniz 12. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.513-527

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.513-527
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan kemikleri üzerinde yapılan farklı element analizleri eski dönemde yaşamış olan insanların

beslenmesi ve yaşadıkları çevre hakkında bilgiler edinilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda

çalışmada Van Kalesi Höyüğü’nden elde edilen iskeletler içerisinden 30 erişkin bireye ait femur

kemiği, 10 hayvan kemiği ve 18 toprak örneği element analizi için değerlendirilmiştir. Van

Kalesi Höyüğü toplumunun beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak ve beslenme

alışkanlıklarında cinsiyetler arası bir farklılığın olup olmadığı tespit etmek amacıyla Baryum,

Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Demir, Fosfor, Selenyum, Silisyum, Stronsiyum ve Çinko

elementleri analiz edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde gerekli istatistiksel analizler

yapılmıştır. Çalışma sonucunda, kadın bireylerin erkek bireylere oranla daha fazla bitkisel

kaynaklı beslendiği ve bireylerde yaş artışıyla birlikte et ağırlıklı beslenmeye doğru bir yönelim

olduğu gözlenmiştir. Ancak, incelenen alandan alınan toprak ve hayvan kemiklerinde bazı

elementler yüksek değerler vermiştir. Bu durum diyagenezden kaynaklı olabileceği gibi

kullanılan laboratuar aletlerinin ölçüm sapmalarından da kaynaklanabilmektedir. Ayrıca,

çalışılan örnek sayısının az olması da verilerin net ulaşılamamasında bir etken oluşturmuştur.

Yapılan çalışma Van İli için bir ilk olup bir ön çalışma niteliğindedir.