EWING SARCOMA OF THE MANDIBULA RAMUS


Kaya S., Koç A., Göya C.

4. ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 22 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AIM

Ewing sarcomas, which constitute approximately 4-6% of primary bone tumors; It is a rare malignant bone tumor. These tumors, which are frequently observed in men between the ages of 5-20, mostly involve the pelvis and femur; They are rarely seen in the head and neck region. These tumors have a very aggressive course; Surgical resection, radiotherapy and chemotherapy are used in their treatment. The aim is to inform dentists about the clinical and radiological features of these tumors, which are rarely seen in the head and neck region.

CASE REPORT

It was learned that a 10-year-old boy who was referred to our clinic from the ENT outpatient clinic had a sore throat that had been going on for about 2-3 months. In addition, it was observed that there was swelling in the right mandibular ramus region that was noticed extraorally for the last 15 days. In the panoramic radiograph taken from the patient, a multilocular lesion containing the ramus of the mandible was noticed. In addition, the lesion was evaluated with conventional CT, MR and ultrasonography. As a result of the evaluation, our patient was referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery with the preliminary diagnosis of Ewing sarcoma and osteosarcoma. The biopsy sample taken from the patient was examined histopathologically, Ewing Sarcoma was diagnosed and chemotherapy was started by the Department of Pediatric Oncology.

CONCLUSION

It should be kept in mind that Ewing sarcomas with aggressive and rapid growth potential may also involve the head and neck region, especially the mandible. It should be kept in mind that it is very important for the prognosis of the disease to proceed to the treatment phase without wasting time as a result of the necessary examinations.

AMAÇ

Primer kemik tümörlerinin yaklaşık olarak %4-6’sını oluşturan Ewing sarkomlar; nadir görülen malign kemik tümörlerindendir. 5-20 yaş aralığında ve erkeklerde sıklıkla gözlenen bu tümörler çoğunlukla pelvis ve femuru tutup; baş boyun bölgesinde nadir görülmektedirler. Bu tümörler oldukça agresif seyirli olup; tedavilerinde cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır. Amaç nadirde olsa baş boyun bölgesinde de görülen bu tümörlerin klinik ve radyolojik özellikleri hakkında diş hekimlerini​ bilgilendirmektir

OLGU SUNUMU

Kliniğimize KBB polikliniğinden yönlendirilen 10 yaşındaki çocuk hastada yaklaşık 2-3 aydır devam eden boğaz ağrısı olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca sağ mandibula ramus bölgesinde son 15 gündür ekstraoral olarak fark edilmeye başlanan şişlik olduğu görülmüştür. Hastadan alınan panoramik radyografide mandibula ramusu içeren multiloküler lezyon fark edilmiştir. Ayrıca lezyon konvansiyonel BT, MR ve ultrasonografi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde hastamız Ewing sarkom, osteosarkom ön tanısı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir. Hastadan alınan biyopsi örneği  histopatolojik olarak incelenmiş, Ewing Sarkom tanısı konarak Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı’nca kemoterapi ile tedaviye başlanmıştır.


SONUÇ

Agresif ve hızlı büyüme potansiyeli olan Ewing sarkomların baş boyun bölgesini özellikle mandibulayı da tutabileceği hatırda tutulmalıdır. Gerekli tetkikler neticesinde vakit kaybetmeden tedavi aşamasına geçilmesinin hastalığın prognozu açısından oldukça önem arz ettiği hatırda tutulmalıdır