TÜRKİYE’NİN AFETLE MÜCADELE POLİTİKALARININ COVİD-19 PANDEMİ ÖZELİNDE ANALİZİ


İzci F.

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION, Diyarbakır, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.236-258

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236-258
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Krizlere neden olan faktörleri net bir biçimde belirlemek ve krizler konusunda tam anlamıyla kalıcı çözümleri önceden üretip ve bu çözümleri uygulamak mümkün değildir. Bu durum, özellikle insan iradesi ve kontrolü dışında meydana gelen afetler için daha da geçerlidir. Üstelik söz konusu krizler belli bir yer ve ülkeyle sınırlı kalmayıp küresel bir nitelik taşıyorsa, bu krizlerin üstesinden gelmek dünya devletlerinin gücünü aşan bir realite olmaktadır. Covid-19 pandemisi bunun en trajedik örneğidir. Tüm dünyayı derinden etkileyen bu salgın karşısında en güçlü devletler bile çaresiz kalabilmektedir. Ancak, bu salgından kaynaklı krizlerin etkili yönetilmesi, olası zararları minimize edebilir. Bunun da tek çözümü, doğru politikaların belirlenip başarılı bir biçimde uygulanması ile mümkün olabilir. Bu çalışmada amaç, Türkiye’nin krizlerle mücadele politikalarının salgın dönemi özelinde analiz edilmesidir. Bilindiği gibi pandemi ile mücadele konusunda Türkiye’nin afetlerle mücadele politikalarının kapsamının yeterli düzeyde olmaması, içeriğinin açıklık ilkesini karşılayamaması, aktörlerin sorumluluklarının belirsizliği ve bu belirsizlik ekseninde koordinasyonun sağlanmaya çalışılması ile eleştirilmektedir. Bu eleştiriler ve alınan önlemler ekseninde hazırlanan bu çalışmanın amacı, krizle mücadele politikalarının belirlenmesinde aktörlerin yetki ve sorumluluklarını ayrı ayrı incelemek, kısa vadede vaka sayısını en düşük seviyede tutmayı amaçlayan planlar dahilinde yürütülen politika ve koordinasyon çalışmalarının uzun vadede yaratabileceği sonuçları kademeli olarak incelemektir. Başlıca politika aktörlerinin bu konudaki rol ve uygulamaları incelenerek başta Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan tedbirlere ve normalleşme dönemine kademeli geçişe yönelik sunulan genelge, karar ve yönetmelikler; bakanlıkların yayınladığı genelge ve yönetmelik değişiklikleri; Valilik genelgeleri, genel emirleri ve kararları; belediyeler tarafından yürütülen bilgilendirme, çevre düzenleme ve temizlik, sağlık hizmetleri, sosyal ve ekonomik destek, denetim, eğitim gibi alanlarda yürütülen çalışmalar; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tedbir ve iyileştirme faaliyetleri; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sunulan hizmet ve yürütülen çalışmalar yazılı kaynaklar çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca, pandemi sürecinde kilit roller üstlenen kurum yöneticileriyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak çok yönlü bir durum analizi yapılmıştır.