Kompleks bölgesel ağrı sendromu (kbas-benekli osteoporoz) rat modelinde K vitamini ve Pamidronatin doku oksidatif stres üzerine etkileri


Creative Commons License

HIZ Ö., SÖKER D., Ediz L. , Özkol H. , Tülüce Y. , TEKEOĞLU İ.

4. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mart 2011, ss.7

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.7

Özet

Giriş: Pamidronat ve K vitamini osteoporoz tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kronik Post-İskemik Ağrı (CPIP-KPİA) ratlarda kalcadan 3 saatlik turnike uygulanması daha sonra 2 saatlik reperfuzyon yapılması suretiyle oluşturulmuş bir KBAS modelidir. Bu calışmanın amacı bir iskemi-reperfuzyon hasarına dayanan CPIP modelinde; K vitamini ve Pamidronatın oksidan/antioksidan seviyeler uzerine etkilerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Ağırlıkları 250-300 gr arasında değişen 40 adet Wistar Albino tip rat calışmaya alındı. Deney hayvanları her biri 10 rattan oluşan 4 gruba ayrıldı. Bir gruba 2 hafta boyunca 30 mg/kg dan K vitamini s.c olarak uygulandı. Diğer gruba yine 2 hafta boyunca 0.6 mg pamidronat intraperitoneal olarak uygulandı. İkinci haftanın sonunda kontrol grubu haric diğer 3 grupta CPIP oluşturuldu. İşlem bitiminde kas dokusunda oksidatif stres belirteci Manoldialdehid (MDA) seviyeleri ve antioksidan etkili enzimlerden Katalaz (CAT), Superoksid Dismutaz (SOD) ve Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ve GSH-Px substratı glutatyon (GSH) duzeyi bakıldı.

Bulgular: CPIP oluşturulmuş ancak tedavi verilmemiş grupta MDA seviyeleri anlamlı olarak artmış bulundu. K vitamini ve Pamidronatın CPIP’te MDA seviyelerini anlamlıolarak azalttığısaptandı CAT ve SOD enzim aktiviteleri acııdan gruplar arasıda fark bulunmazken, K vitamini verilen grupta GSH-Px aktivitesi, Pamidronat ve CPIP gruplarıa gore anlamlıolarak yuksek idi.

Sonuç: Hem K vitamini hem de Pamidronat KBAS rat modelinde dokudaki oksidatif stresi azaltmaktadır. Bu iki preperat KBAS ta oksidatif stresi azaltarak etkili oluyor olabilir. Bu iki preperatın insan KBAS’ıda doku oksidatif stresine etkilerini araşıan ileri calışalara ihtiyac vardı.