İNSANIN HUZURUNU SAĞLAMADA DİNİ BİLİNÇLENDİRMENİN ÖNEMİ


Creative Commons License

Dündar M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.44, pp.1367-1373, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 44
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: International Bibliography of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.1367-1373
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Besides the opportunities created by the development of age serious differences happen among people as well. Therefore, the
resulting negative effects lead to uneasiness experienced by individuals. Indeed, as a result of the effects of globalization in the world
serious distinctions come into existence between the expectations and realizations, which created stress that can cause a crisis in
individuals. In addition, the physiological decline experienced, truths such as illness and accidents make individuals more and more
anxious. Thus, the positive prescription for those who might involve in a crime and become harmful can be religion and religious
education.
This article focuses on how religion, religious education and religion services eliminate the problems that occur and might
occur in individuals and accordingly how to ensure peace in the individual.
Keywords: Peace, Uneasiness, Crisis, Religion, Religious Education.

Çağın gelişimini oluşturduğu imkânların yanında insanlar arasında ciddi farklılıkları da oluşturtmaktadır. Bu sebeple oluşan
olumsuzluklar bireylerin huzursuzluk yaşamalarına sebep olmaktadır. Nitekim globalleşme neticesinde dünyada yaşanılanlardan
etkilenme sonucunda beklentiler ile gerçekleşenler arasında ciddi farklar oluştuğundan bireylerde krizlere sebep olabilecek sıkıntılar
yaşanabilmektedir. Ayrıca yaşanılan fizyolojik gerileme, hastalık ve kaza gibi gerçekler bireyleri daha da huzursuz etmektedir. Böylece
suça bulaşacak ve zararlı hale gelebilecek bireylerin olumlu reçetesi din ve din eğitimi olabilmektedir.
Bu makalede bireylerde oluşan ve oluşabilecek olumsuzlukların din, din eğitimi ve din hizmetleri ile nasıl giderilebileceği ve
dolayısıyla bireylerde huzurun nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Huzur, Huzursuzluk, Kriz, Din, Din Eğitimi.