BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF CSIKSZENTMIHALYI'S FLOW THEORY IN TOURISM AND RECREATION


Orhun B. N., Gülcan B.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.5, no.3, pp.959-970, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ: Mihaly Csikszentmihalyi’nin geliştirmiş olduğu akış teorisi, rekreasyon davranışlarını açıklamaya yönelik yapılan çalışmalarda,
araştırmacılar tarafından yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Csikszentmihalyi’nin akış teorisinin kullanıldığı
çalışmaların, bibliyometrik analizinin yapılması ile rekreasyon alan yazınındaki çalışmalarda bu teorinin kullanım sıklığını ortaya
koymak ve gelecek çalışmalar için yönlendirici katkılar yapmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemini; Scopus veri tabanında,
teorinin ortaya atıldığı 1975 yılı ile günümüz 2022 yılı arasında, “Akış Teorisi-Flow Theory” ve “Csikszentmihalyi” anahtar
kelimelerini başlık ve anahtar kelime olarak kullanan 615 adet çalışma oluşturmaktadır. Çalışma verilerinin analizinde, frekans
analizinden ve VOSviewer istatistik programından yararlanılmıştır. Veriler farklı başlıklar altında sınıflandırılarak yorumlanmıştır.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre 1993-2022 yılları arasında, “Rekreasyon-Recreation” ve “Akış Teorisi-Flow Theory” anahtar
kelimelerinin kullanıldığı 26, “Turizm-Tourism” ve “Akış Teorisi-Flow Theory” anahtar kelimelerinin kullanıldığı 87 çalışma
yayımlandığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akış Teorisi, Akış Deneyimi,
Csikszentmihalyi, Rekreasyon.