Nutrition of Gerbils as Laboratory Animals and Studies


Altaçlı S., Levendoğlu T., Aksu T.

in: Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Mustafa Numan Oğuz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.25-30, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.25-30
  • Editors: Mustafa Numan Oğuz, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Animal experiments are mostly carried out in fields such as agriculture, health (veterinary

medicine, medicine), biology. Laboratory animals have been used as experimental animals in scientific

studies for human health problems for many years. In scientific studies, experimental animals such as

mice, rats, hamsters, gerbils, rabbits, cats and dogs are used. One of these animals, the gerbil, is used as

a model laboratory animal in a wide variety of health research, although it is less used than otherr laboratory

animals. Many gerbil species have been used as experimental animals in scientific studies, but the

Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) is much more preferred. One way of conducting a scientific

study and obtaining accurate results is to use strains suitable for the study, while the other way is to rationally

care and feed the laboratory animal used.

Hayvan deneyleri büyük bir çoğunlukla tarım, sağlık (veterinerlik, tıp), biyoloji gibi alanlarda yürütülmektedir.

Laboratuvar hayvanları uzun yıllardan beridir insanların sağlıkla ilgili sorunlarına yönelik

bilimsel çalışmalarda deney hayvanları olarak kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmalarda fare, rat,

hamster, gerbil, tavşan, kedi ve köpek gibi deney hayvanlarından faydalanılmaktadır. Bu hayvanlardan

biri olan gerbil her ne kadar diğer laboratuvar hayvanlarına göre daha az kullanılsa da çok çeşitli sağlık

araştırmalarında model laboratuvar hayvanı olarak kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmalarda deney hayvanı

olarak birçok gerbil türü kullanılmıştır, ancak Moğol gerbili (Meriones unguiculatus) çok daha fazla

tercih edilmektedir. Bir bilimsel çalışmanın doğru yürütülebilmesinin ve sonuçların doğru olarak elde edilebilmesinin

bir yolu çalışmaya uygun soylar kullanılmasıyken, diğer yol da kullanılan laboratuvar hayvanının

rasyonel bakım ve beslenmesinin yapılmasıdır.