KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN ETKİLİÖĞRETMEN


Yeşil S., Coşkun G.

Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.249-270

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.249-270
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim ve öğretimin planlı olarak yapılmaya başlanmasıyla birlikte öğretmenlik bir meslek

olarak ön plana çıkmış, öğretmen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin temel ögesi haline gelmiştir.

Nitelikli eğitimin nitelikli öğretmenlerle sağlanabileceği bugün tüm eğitim otoriteleri tarafından

da kabul edilmiştir. Her ülkede nitelikli öğretmen yetiştirme çalışmalarına hız verilmiş, bunu

sağlamaya yönelik farklı adımlar atılmıştır. Bu çalışmada etkili bir öğretmende bulunması

gereken kişisel özellikler ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma

tarama modelinde yürütülen ve belgesel tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışma

özelliği taşımaktadır. Bu çerçevede bu araştırmada, etkili öğretmen tanımlaması ve

özelliklerine ilişkin alan yazında var olan kuramsal ya da uygulamalı, nitel ve nicel türden

araştırma sonuçları ile kitaplar, raporlar vb. analitik bir bakış açısıyla incelenmiştir. Yapılan

incelemelerde, farklı bilim insanlarının etkili öğretmen tanımlaması ve özelliklerine ilişkin

eserlerinde sundukları bilgi ve bulguların benzer ve farklı yönleri ile uzlaşılan ve uzlaşılamayan

yönlere ilişkin tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca etkili öğretmen nitelemesinde

kullanılabilecek sistematik bir sınıflama ortaya konulmaya çalışılmış; bu sınıflamaların

içerisinde yer alabilecek etkili öğretmen özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Alan yazında

yapılan çalışmalarda etkili öğretmenin kişisel özelliklerine ilişkin en çok vurgulanan

özeliklerin; saygı, sabır, anlayış, hoşgörü, şefkat, mizah ve adalet olduğu tespit edilmiştir. Alan

yazında yapılan çalışmalarda, etkili öğretmende bulunması gereken ve en çok vurgulanan

mesleki yeterlik, alanıyla ilgili donanıma sahip olma yani alan bilgisidir. Ayrıca uygun

yöntemleri kullanabilme ve sınıf yönetimi becerileri de önemle vurgulanan mesleki özellik

olarak karşımıza çıkmaktadır.