The prevalence of Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidium spp., Escherichia coli K99 and Clostridium perfringens in Calves with Newborn Diarrhea in Muş and its Districts


TAŞ Ş., kozat S.

Van Veterinary Journal, vol.34, no.2, pp.86-92, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1225000
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.86-92
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine the prevalence of Rotavirus, Coronavirus, Escherichia coli K-99, Cryptosporidium spp. and Clostridium perfringens in calves with neonatal diarrhea in Muş and its districts. The material of this study was stool samples taken from 96 newborn calves of different ages, breed, and genders in Muş province and its districts. The stool samples were analyzed by rapid diagnostic tests in accordance with the technique. When stool samples were examined by rapid diagnostic test; 10.41% Rotavirus, 25% Coronavirus, 27.08% Rotavirus+Coronavirus, 7.29 % E. coli, 5.37% Cryptosporidium spp, 12.5% Clostridium perfringens and 12.5 % other factors were detected in calves with diarrhea. As a result; the presence and distribution of enteropathogens that cause diarrhea in calves with neonatal diarrhea in Muş and its districts were presented. It was concluded that this study will shed light on future scientific studies on diarrheal calves in Muş and its districts.
Bu çalışma, Muş ve ilçelerinde yenidoğan ishalli buzağılarda Rotavirus, Coronavirus, Escherichia coli K-99, Cryptosporidium spp. ve Clostridium perfringens etkenlerinin prevalansını belirlemek için yapıldı. Araştırmanın hayvan materyali; sistematik bir şekilde muayeneleri yapılan Muş ili ve ilçelerinde yenidoğan farklı yaş, ırk ve cinsiyette 96 ishalli buzağıdan dışkı örnekleri alınarak yapıldı. Alınan dışkı numuneleri hızlı tanı testleriyle tekniğine uygun olarak analiz edildi. Dışkı örneklerinin hızlı diagnostik test kitleriyle incelenmesi sonucunda, buzağılardaki ishalin %10.41 Rotavirus, %25 Coronavirus, %27.08 Rotavirus+ Coronavirus, %7.29 E. coli, %5.37 Cryptosporidium spp, %12.5 Clostridium perfringens ve %12.5 diğer faktörlerden kaynaklandığı tespit edildi. Sonuç olarak; Muş ili ve ilçelerinde neonatal dönemdeki ishalli buzağılarda ishale neden enteropatojenlerin varlığı ve bunların dağılımı hakkında bilimsel veriler ortaya konuldu. Muş ve ilçelerinde yenidoğan ishalli buzağılar ile ilgili gelecek zamanlarda yapılacak olan bilimsel çalışmalar için yol göstereceği ve ışık tutacağı kanısına varıldı.