MIGRATION, RACISM AND DISCRIMINATION IN AUGUST WILSON’S JOE TURNER'S COME AND GONE


Edis Z., Maviş Y.

II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia, Batumi, Georgia, 26 - 28 July 2022, vol.1, no.1, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Batumi
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.1-3
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

One of the prominent themes in August Wilson’s Joe Turner's Come and Gone, which is one of his Pittsburgh Cycle (ten-play-cycle) plays, is the idea of identity, and it deals with immigration, racial exploitation, and discrimination. Whether the characters realize it or not, they seek their own identity as American, African, male, female, businessman, or artist. As each play represents the decade of the twentieth century that tackles African American struggles faced at particular times, Wilson in Joe Turner's Come and Gone reflects the 1910s, when the Great Migration movement centred, as the defining act of the time for the United States in a symbolic way. In the period mentioned in the play, each character symbolizes reality, and the characters in the play shape the theme in a way. His plays exhibit how the widespread racial discrimination, economic disadvantage, social and cultural disruptions of forced migration grounds a sense of worthlessness and anxiety in the Africans’ ‟psyche”. August Wilson is the only African-American playwright to win two Pulitzer Prizes. Apart from the Pulitzer Prizes, he is a master actor who was also deemed worthy of the Fences Awards in 1986 and the Antoinette Perry "Tony" Awards in 1987 from drama ensembles. This study aims to examine the elements of discrimination and racism related to character behaviour, which is explained and emphasized in different variations in the play. This study has handled the crucial characters as the centre point when elaborating on each topic. The effects of racial discrimination on each character illustrated step-by-step on a character-by-character basis, as Wilson shows in the play.

Keywords: Joe Turner, Great Migration, Racism, Discrimination, African-American, August Wilson.  

August Wilson’ın on oyun döngüsü oyunlarından olan Joe Turner's Come and Gone adlı oyununda öne çıkan temalardan biri kimlik fikridir ve oyun göç, ırkçılık ve ayrımcılık ile ilgilidir. Karakterler farkında olsun ya da olmasın, Amerikalı, Afrikalı, erkek, kadın, iş adamı veya sanatçı olarak kendi kimliklerini ararlar. Her oyun belirli zamanlarda karşılaşılan Afro-Amerikan mücadelelerini ele alan yirminci yüzyılın on yılını temsil ettiğinden, Wilson, Joe Turner's Come and Gone adlı oyununda, Büyük Göç hareketinin merkezde olduğu 1910'ları, Amerika Birleşik Devletleri için zamanın belirleyici eylemi olarak sembolik bir yolla yansıtır. Her karakter, oyunda anılan dönemde gerçeği simgelemekte ve oyundaki karakterler bir bakıma temayı şekillendirmektedir. Oyunları, yaygın ırk ayrımcılığının, ekonomik dezavantajın ve zorunlu göçün yol açtığı sosyo-kültürel aksaklıkların Afrikalıların “ruhunda” nasıl bir değersizlik ve endişe duygusu yarattığını gözler önüne sermektedir. August Wilson, iki Pulitzer Ödülü kazanan tek Afrikalı-Amerikalı oyun yazarıdır. Pulitzer Ödülleri dışında 1986 yılında Fences ve 1987 yılında drama topluluklarından Antoinette Perry "Tony" Ödüllerine layık görülen usta bir oyuncudur. Bu çalışma, oyundaki farklı varyasyonlarda açıklanan ve vurgulanan karakter davranışına ilişkin ayrımcılık ve ırkçılık unsurlarını incelemeyi amaçlamakta ve her bir konuyu işlerken önemli karakterleri merkez noktası olarak ele almaktadır. Wilson'ın oyunda gösterdiği gibi ırk ayrımcılığının her karakter üzerindeki etkileri, karakter bazında adım adım gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: Joe Turner, Büyük Göç, Irkçılık, Ayrımcılık, Afrikalı-Amerikalı, August Wilson.