Aday Öğretmenlerin Öğretimde Yöntem Becerilerine Sahiplik Düzeyi


Yeşil S.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.2, pp.769-773

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.769-773
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to find out traniee primary school teachers levels of the use ofteaching methods. At first, essential teaching methodsand their requirements for the lessons have been identified from the literature. To that end special questionnaire has been developed for the research to identify the level of the teaching competence in the light of the reviewed literature. This questionnaire has been applied to the mentor and observers. Later, findings have been analysised as statistical and the results of analysis have indicated that the traniee teachers most sufficient teaching skill is “constituting a democratic atmosphere on the class”, and their most insufficient teaching skill is “using play and imitation much”. Further more, it is suggested that the lecturers of education faculties must spend more time and effort in teaching the applied courses and this will contribute te traniee teachers knowledge of method.

Bu çalışmanın amacı, öğretim yöntemlerini kullanma becerilerine, aday öğretmenlerin ne ölçüde sahip olabildiklerini ortaya koymaktır. Öncelikli olarak, konu ile ilgili kaynaklardan, öğretmenlerde bulunması gereken yöntem becerileri tespit edilmiştir. Araştırma için kullanılan anket, teorik çerçeveden faydalanarak oluşturulmuş ve ilköğretim okullarında öğretmenlik uygulaması esnasında gözlemci öğretmenler ve öğrencilere uygulanmıştır. Daha sonra bulgular istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, öğretim yöntemlerini kullanabilme becerilerinde, aday öğretmenlerin en yeterli oldukları becerinin “sınıfta demokratik bir ortam oluşturma”; en yetersiz oldukları becerinin ise “öğretimde oyun ve taklitlerden yeterince faydalanma” becerisi olduğu görülmüştür. Eğitim fakültelerinde okutulan derslerde, özellikle de öğretim derslerinde uygulamalara ağırlık verilmesinin aday öğretmenlerdeki yöntem becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceği belirtilmiştir.