THE ROLE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN AGRICULTURAL TRAINING AND EXTENSION ACTIVITIES AND FARMER TRAINING AND EXTENSION ACTIVITIES IN TURKEY


Creative Commons License

Yıldız F., Yıldız S.

7th International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress, Adana, Turkey, 9 - 10 March 2024, vol.1, no.1, pp.246-261

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.10870563
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.246-261
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Acquiring knowledge has been one of the passions that humanity has been unable to give up since ancient times. With the advancement of technological development along with the developments in science, productivity has increased in many sectors, which has brought about economic development. Similarly, technological development in the agricultural sector has been one of the most important factors accelerating economic development. Training and publication activities are of great importance in transferring these developments to farmers operating in the agricultural sector. It is aimed to increase the knowledge, skills and income of farmers through farmer training and extension activities, thus making agricultural production efficient and sustainable by increasing product quality and standards. These activities must be carried out in a manner that addresses farmer needs, is practice-based, takes into account regional differences, and is on-site and in the most appropriate time, with the participation of all stakeholders and taking their opinions and suggestions. In this context, it is important to prepare and implement cooperation protocols on training and publication with relevant institutions and organizations. In this study generally; Agricultural education and extension issues in Turkey, as well as their importance, the effects of agricultural education and extension activities on the relevant stakeholders, the status of the institutions and organizations providing these activities and their contributions to the sector, and the role of the Ministry of Agriculture and Forestry are emphasized.

Bilgi edinme, eskiden beri insanlığın vazgeçemediği tutkulardan biri olmuştur. Bilimde meydana gelen gelişmelerle birlikte teknolojik gelişmenin de ilerlemesiyle, birçok sektörde verim artışı meydana gelmiş, bu da ekonomik gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Benzer bir şekilde tarım sektöründe de teknolojik gelişme, ekonomik gelişmeyi hızlandıran en önemli etmenlerden biri olmuştur. Bu gelişmelerin tarım sektörde faaliyet gösteren çiftçilere aktarılmasında, eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi büyüktür. Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri ile çiftçilerin bilgi, beceri ve gelirlerinin artırılması mümkün olacak, böylece ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi sağlanarak, tarımsal üretimin verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin tüm paydaşların katılımı, görüş ve önerilerinin alınması suretiyle, çiftçi ihtiyaçlarına hitap eden, uygulamaya dayalı, bölgesel farklıkları dikkate alacak şekilde ve yerinde, en uygun sürede yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla eğitim ve yayım konularında iş birliği protokolleri hazırlanarak hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada genel olarak; Türkiye’de tarımsal eğitim ve yayım konuları ile birlikte bunların önemi, tarımsal eğitimi ve yayım faaliyetlerinin ilgili paydaşlara etkileri, bu faaliyetleri veren kurum ve kuruluşların durumları ve sektöre katkıları ile Tarım ve Orman Bakanlığının rolü üzerinde durulmuştur.