Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması


Beyhan Y. E. , Yılmaz H. , Cengiz Z. T. , Ekici A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.161

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.161