Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması


Beyhan Y. E. , Yılmaz H., Cengiz Z. T. , Ekici A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.161

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes