Şebinkarahisar’da Yetişen Mahalli Dut Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri.


Creative Commons License

Kurt H.

Ulusak Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.409-412, 2003 (Conference Book)