Thermographic and Histopathological Evaluation of Injectable Platelet Rich Fibrin On Treatment Of Second Degree Burn Wounds: Rabbit Model


Sancak T. , Alkan İ.

Van Veterinary Journal, vol.31, no.3, pp.145-151, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.816722
  • Title of Journal : Van Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.145-151

Abstract

In this study, histopathological and thermographic evaluation of the role of injectable platelet rich fibrin in wound healing was made. For this purpose, 36 New Zealand rabbits were divided into two groups as the study and the control. After the burns were formed in rabbits in the study group, injectable platelet rich fibrin was administered on days 1, 3 and 7. In the control group rabbits’, 0.9% isotonic solution was administered on the same day. After burning, the temperature of burn area was measured with infrared thermal camera on 1st, 2nd, 3rd, 7th, 14th and 21st days. Randomly 6 rabbits were selected from both the study group and the control group. These rabbits were sacrificed on days 7, 14 and 21 and specimens were taken for histopathological examination from the burn area. It was observed that the injectable platelet-rich fibrin increased the cellular activity and accordingly, there were more significant temperature differences between the burn area and the normal skin on days 7, 14 and 21 than the control group in the study group. (p <0,05). In conclusion, injectable platelet-rich fibrin was found to accelerate epithelization and collagenization in burn wounds. It is thought that many studies are needed in order to better understand the effect of i-PRF on wound healing.

Bu çalışmada enjekte edilebilen trombositten zengin fibrin (E-TZF) kullanımının yara iyileşmesindeki rolünün histopatolojik ve termografik olarak karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla ikinci derece yanık yarası oluşturulan 36 adet Yeni Zellanda tavşanı çalışma ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışma grubundaki tavşanlara yanık oluşturulduktan sonra E-TZF 1., 3. ve 7. gün uygulanırken, kontrol grubundaki tavşanlarada %0,9’luk izotonik solüsyonu aynı günlerde uygulanmıştır. Yanık oluşturulduktan sonra yanık bölgesinin sıcaklığı 1., 2., 3., 7., 14. ve 21. günlerde infrared termal kamerayla ölçüldü. Çalışma ve kontrol grubundan rastgele seçilen 6’şar tavşan 7., 14. ve 21. günlerde sakrifiye edilerek yanık bölgesinden histopatolojik inceleme için örnekler alındı. Yapılan incelemelerde E-TZF’nin hücresel aktiviteyi artırdığı ve buna bağlı olarak çalışma grubunda yanık bölgesiyle normal deri arasında 7. 14. ve 21. günlerde kontrol grubuna göre daha anlamlı sıcaklık farklılıkları oluştuğu gözlemlendi (p<0,05). Sonuç olarak; E-TZF’nin yanık yaralarında epitelizasyonu ve kollejenizasyonu hızlandırdığı tespit edildi. E- TZF’nin yara iyileşmesi üzerine etkisini daha iyi anlayabilmek için çok sayıda araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.