The Role of Ethnobotanical Uses in Gastronomy Tourism in Kars


Creative Commons License

Özgökçe F., Ünal M.

III. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu (III. International Symposium of Aras Basin), 18 - 19 Mart 2021, Kars Kafkas Üniversitesi, Kasr – Türkiye. , Kars, Turkey, 18 - 19 March 2021, pp.21-22

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-22

Abstract

In order to determine the plants used by the local people in Kars and its surroundings, field studies were carried out at different times between 2005 and 2020. The information for these plants, such as local names, their usages, used parts, methods of preparation have been recorded.

            The role of traditional foods in gastronomy tourism is increasing day by day in our country and all over the world. With this study, the plants used by the local people for centuries for food purposes and the experience and knowledge gained in the field of gastronomy were recorded. A total of 188 different wild plant uses were determined in 3000 questionnaires applied face to face to resource persons in the field. Although there are some overlapping uses, 148 plants were determined to be used as food and 40 plants as medicine. Ethnobotanical uses in Kars have been brought to a scientific platform with the contribution of other disciplines, especially the place in gastronomic tourism. In rural areas, before the flowering period in spring, many plants are collected and used as raw, brine or dried as organic foods, spices or medicine. These plants are mainly used in the preparation of traditional foods. In addition, some herbs are used to add fragrance and flavour to traditional foods. The role of 48 foods, which are the product of a deep-rooted tradition of ethnobotanical uses of the people of the region, in the gastronomy tourism of Kars has been revealed.

 

Key Words: Ethonobotany, Gastrotourism, Gastronomy Tourism, Kars.

Kars ilindeki doğal bitkilerin halk tarafından kullanımları belirlemek amacıyla 2005- 2020 yılları arasında farklı zamanlarda arazi çalışmaları yapılmıştır. Kars’ta Etnobotanik kullanımları tespit edilen bitkilerin yöresel adları, kullanılışları, kullanılan kısımları ve hazırlanışları hakkında bilgiler araştırılmıştır. Geleneksel gıdaların gastronomi turizmindeki rolü ülkemizde ve tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma ile yerel halkın yüzyıllar boyunca gıda amaçlı kullandıkları bitkiler ve gastronomi alanında edindikleri tecrübe ve bilgiler kayıt altına alınmıştır. Arazide kaynak kişilere yüzyüze uygulanan 3000 ankette toplam olarak 188 farklı bitki kullanımı tespit edilmiştir. Arazide bizzat yöre halkı ile birlikte toplanan bu bitkilerden148 bitki gıda olarak ve 40 bitki ise ilaç olarak kullanımı belirlenmiştir. Kars'taki etnobotanik kullanımlar, gastronomi turizmindeki yeri başta olmak üzere diğer disiplinlerin de katkılarıyla bilimsel bir platforma taşınmıştır. Kırsal kesimde yaşayan halk, ilkbaharda genelde çiçeklenme periyodundan önce bazı bitkileri toplayıp çiğ olarak kullandığı gibi salamura veya kurutarak organik besin, baharat veya ilaç olarak kullanmaktadır. Bu bitkiler temelde geleneksel yemeklerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca bazı bitkiler de geleneksel yemeklere koku ve tat verici olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmayla köklü bir gelenek ürünü olan 48 gıdanın Kars’ın gastronomi turizmindeki yeri ortaya konmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Gastroturizm, Gastronomi, Turizm, Kars.