Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yazılı Kaynaklarda Van Atasözleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.1-31, 2014 (National Refreed University Journal)

Akdamar Efsanesi ve Varyantları Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.25, pp.33-47, 2013 (National Refreed University Journal)

Bir Van Masalı: Siyah Tavuğun Yumurtası

Dünyada Van, no.23, pp.20-23, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Erciş’te Belli Tiplere Bağlı Olarak Anlatılan Fıkralar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.7, pp.49-77, 2004 (National Refreed University Journal)

Van’da Yatır Kültüne Dayalı Halk Hekimliği

Folklor/Edebiyat, vol.9, no.39, pp.281-286, 2003 (National Refreed University Journal)

Şekil Değiştirme Motifi Üzerine Kurulan Van Efsanelerinde Şekil Değiştirme Sebepleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.5, pp.27-63, 2003 (National Refreed University Journal)

Van Manilerinde Yer Adları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.5-23, 2003 (National Refreed University Journal)

Van’dan Bir Halk Hikâyesi: Vanlı Köçek Rıza

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.299-310, 2002 (National Refreed University Journal)

Van Folklorunda Ölçülü Sözler

Dünyada Van, no.14, pp.6-8, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Van Efsaneleri

Seyir, no.3, pp.45-48, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

Van Efsaneleri

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2018

Van Yatırları ve Menkıbeleri

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2018

Belirli Günler

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü II, Tatlı D., Önay Y., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.95-99, 2016

Doğum Adet ve Gelenekleri

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü II, Tatlı D., Önay Y., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.17-31, 2016

Halk İnanışları

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü II, Tatlı D., Önay Y., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.135-147, 2016

Yatırlar-Van'da Yatırlar

in: Van Kültür ve Turizm Envateri III, Halk Kültürü II, Tatlı D., Önay Y., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.103-131, 2016

Ölçülü Sözler

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü I (Dil ve Anlatım-Halk Edebiyatı-Müzik), Önay Y., Tatlı D., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.101-106, 2016

Lakaplar

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü I (Dil ve Anlatım-Halk Edebiyatı-Müzik), Önay Y., Tatlı D., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.97-100, 2016

Deyimler-Kalıp Sözler

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü I (Dil ve Anlatım-Halk Edebiyatı-Müzik), Önay Y., Tatlı D., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.89-96, 2016

Atasözleri

in: Van Kültür ve Turizm Envanterı III, Halk Kültürü I (Dil ve Anlatım-Halk Edebiyatı-Müzik Kültürü), Önay Y., Tatlı D., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.79-96, 2016

Van'da Halk Edebiyatı (Masallar, Efsaneler, Halk Hikâyeleri, Maniler, Ninniler, Fıkralar, Bilmeceler, Tekerlemeler)

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü I (Dil ve Anlatım-Halk Edebiyatı-Müzik Kültürü), Önay Y., Tatlı D., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.113-226, 2016

Dualar-Beddualar

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri III, Halk Kültürü I (Dil ve Anlatım-Halk Edebiyatı-Müzik), Önay Y., Tatlı D., Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Van, pp.107-109, 2016

Van 2014 Kültür ve Turizm Envanteri III

Gündoğdu Sistem Ofset Basım Yayım, Van, 2014

Van Manileri

Van Belediye Başkanlığı Kültür Kent Yayınları, Van, 2006

Dinî-Manevî Halk İnançları

in: Van Kütüğü, Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.408-438, 1992

Efsaneler-Menkıbeler ve Bunlara Bağlı Ziyaret Yerleri

in: Van Kütüğü, Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.346-396, 1992