Miyokart İnfarktüsü Oluşturulmuş Ratlarda Ellajik Asitin Sialik Asit Düzeyleri ve Lipit Profili Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Veteriner) (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Ergin TAŞKIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer