The knowledge of Divine in Qur’an / Kur’ân’da İlmî Ledünnî


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Ahmet Bardak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın