Butillenmiş Hidroksi Toluen (BHT)’nin Karaciğer Dokusu Glutatyon Metabolizması ile İlişkili Enzimler Üzerine Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Sinan MEAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer