Sıgırlarda Hypodermosise sebep olan türlerin mitokondrial noncoding bölgeleri ve sitokrom oksidaz I gen dizilerinin PCR-RFLP teknigi ile moleküler karakterizasyonu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: BEKİR OĞUZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer