YOĞUN BAKIMDAN İZOLE EDİLEN MRSA SUŞLARINDA MECA GENİ VARLIĞININ KONVANSİYONEL, OTOMATİZE VE PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Öğrenci: Naziye YILDIZ DENİZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Parlak