STZ ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Çedi Otu (Prosopis farcta L.) Bitkisinin Meyve ve Çekirdek Liyofilize Ekstraktlarının İyileştirici Etkilerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Esvet Ağırman

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik