Van ve yöresindeki sığırlarda toxocara (Neoascaris)vitulorum'un epidemiyolojisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ALAATTİN ÇEVİK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer