SIKIŞTIRILMIŞ ZEMİNLERİN KALİFORNİYA TAŞIMA ORANININ (KALİFORNİYA TAŞIMA ORANI) BASİT İNDEKS ÖZELLİKLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: vedat şeker

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Levent Selçuk