Potasyum bor hidrür(KBH4)hidrolizinin çeşitli katalizörler varlığında farklı parametrelere bağlı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Mehmet Salih Keskin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Salih Ağırtaş