Farklı Doz Ellajik Asitin Rat Serum Lipit Profili ve Total Antioksidan Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Songül AKKUŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer