Deneysel Olarak Etil Alkol İle Oksidatif Stres Oluşturulan Sıçanlarda Kekik (Origanum onites L.) İnfizyonunun Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Shreen Abdulkareem Musa

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik