Applaying Total Quality Management in Higher Education: A Case Study in Irak Kurdistan Region


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Twana Mohammed Mahmood Sofi

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci