TÜRKİYE'DE YERELLİK KATILIMCI DEMOKRASİ VE İYİ YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLER


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SANİYE YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci