akut ve kronik emboli hastalarında nötrofil /lenfosit oranı ve MPV değerlerinin değerlendirilmesi ve sağ kalımla ilişkilendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: aşegül demirbaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selvi Aşkar