The Mediator Role of emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Parental Acceptance-Rejection and Test Anxiety


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Neşe Soysal

Danışman: Gaye Zeynep Çenesiz