Aminoglikozit Uygulanan Ratlarda Lipit Peroksidasyonu Antioksidan Profil ve Bazı Biyokimyasal Parametreler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Enver CANER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer