Peroksidaz Gen Markörleri Kullanarak Bazı Biber Türlerinde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi


Öğrenci: Rıfat AKYAVUZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehtap Yıldız