The relationship between udder characteristics and milk quality in Iraqi awassi ewes


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: NAZIK MAHMOOD ILYAS

Danışman: Ferda Karakuş