Yalova mezbahasında kesilen hayvanlarda sarcosporidiosis'in yayılışı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: MEHMET VEYSİ ÇITAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer