MEVCUT BETONARME BİNALARIN MOMENT, KESME KUVVETİ VE EKSENEL YÜK (MVP) ETKİLEŞİM TABANLI YENİ BİR YÖNTEM İLE SİSMİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ


Öğrenci: Harun Ceylan

Danışman: Barış Erdil