Bazı Pestisitlerin İnsan ve Sığır Eritrosit Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Yasin Tülüce

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik