Gülsüm Cengiz'in eserlerine değerler eğitimi açısından bir yaklaşım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Engin Emiri

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SEYİT BATTAL UĞURLU