Farklı stabilizasyon koşullarının pirinç kepeğinin özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi


Öğrenci: BURCU ERTÜRK

Danışman: Raciye Meral