Murathan Mungan'ın eserlerinde benlik arayışı ve kendini gerçekleştirme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Mustafa Alak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SEYİT BATTAL UĞURLU