EVLİ BİREYLERDE KENDİLİK ALGISI, ALGILANAN EŞ DAVRANIŞLARI, İLİŞKİDE YÜKLEME TARZLARI VE ÇİFT UYUMU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İrem Yıldırım

Danışman: Gaye Zeynep Çenesiz