Karaciğer Toksikasyonunda Silybum marianum ve Taraxacum officinale Ekstratlarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Histopatoloji Üzerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Ali KARAKUŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer