The Spiritual Dimension of Worships / Ibadetlerin Ruhsal Boyutu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Metin Bozkır

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın